Úvodní stránka / Klíčové aktivity / Klíčova aktivita 01

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Klíčova aktivita 01

Strukturované databáze pro skupiny odborných předmětů

Aktivita vychází ze skutečnosti, že některé příbuzné odborné předměty vyučované v různých studijních programech jsou disciplinárními modifikacemi víceméně stejné báze obohacené specifickou problematikou.

Tato skutečnost umožňuje řešení pomocí společných strukturovaných databází. Databáze budou vytvářeny týmy odborníků z univerzity a konzultovány s externími experty, zejména z řad budoucích zaměstnavatelů a univerzit podobného zaměření v zahraničí. Databáze budou sestaveny za účelem poskytnutí tzv. široké znalosti a napomohou prohloubení tzv. hlubokých znalostí podle národního klasifikačního rámce. Podpoří tak systematické znalosti cílové skupiny (CS), které budou založeny na dominanci schopnosti evaluace a propojení vysoké míry specializovaného poznání.

Databáze bude diverzifikována pomocí specifických modulů. Student bude mít přístup k celé databázi, takže v případě zájmu bude moci studovat moduly i pro jiné programy a tím může být u některých vzbuzen zájem se problematice šířeji věnovat a zapsat si ke studiu další, třeba i volitelné předměty.

Databáze volitelných předmětů budou vystavěny na podobném principu a budou sloužit i pro mezifakultní výuku. Jejich tvorbě bude věnován první rok běhu projektu. Druhý rok budou zapojeny do běžné výuky a na základě zpětných vazeb prostřednictvím evaluace CS bude ve třetím roce finalizována konečná verze.

Databáze budou udržovány v chodu ICT technikem. Vytvoření databází bude značně náročné na sběr dat . Udržování a průběžné doplňování bude již podstatně jednodušší a bude možné je i po skončení projektu dále financovat z běžných prostředků.