Úvodní stránka / Klíčové aktivity / Klíčova aktivita 02

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Klíčova aktivita 02

Tvorba didaktických pomůcek

Výuka předmětů společného technického základu si žádá inovaci v duchu tohoto projektu. Jde o vytvoření elearningových učebních opor, učebních textů v českém a anglickém jazyce, výukových modelů v 3D zobrazení, elektronických testů, audiovizuálních spotů apod.

U specializovaných odborných předmětů pak půjde zejména o simulace skutečných procesů, modelování v 3D prostoru a pomůcky pro studium a osvojení si používání nejnovějších softwarových produktů v oblasti CAD a vizualizace a simulace např. ekonomických procesů ve firmě apod.

Didaktické pomůcky významně přispějí i ke zkvalitňování výuky v kombinovaném studiu, neboť frekventanti budou moci podstatně více jak nyní mít u sebe značný informační potenciál. Součástí budou i analytické pomůcky pro řešení problémů souvisejících s psaním závěrečných prací přizpůsobené specifickým požadavkům technických, dřevařských a nábytkářských disciplin. Příkladem je příprava názorných výukových audiovizuálních pomůcek popisujících chování dřeva a materiálů na bázi dřeva při různých způsobech mechanického namáhání a současná expozice numerických simulací těchto namáhání vytvořených metodou konečných prvků.

V prvním roce řešení budou tyto pomůcky připravovány a odlaďovány na úrovni realizačního týmu. Dále pak proběhne použití v běžné výuce. Studenti poskytnou prostřednictvím evaluace zpětnou vazbu, na jejímž základě se pomůcky přizpůsobí chápání studentů. Znova budou uvedeny do výuky a podobným postupem jako v první etapě dojde k vytvoření finální verze učebních pomůcek.