Úvodní stránka / Klíčové aktivity / Klíčova aktivita 03

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Klíčova aktivita 03

Zapojení odborníků z praxe a internacionalizace výuky

V rámci realizace KA budou zapojeni do výuky odborníci z praxe, kteří svým lektorským působením podpoříprofesně orientované studijní programy a zvýší uplatnitelnost cílové skupiny při příchodu do aplikační sféry. Zapojení odborníků ze zahraničí posílí internacionalizaci výuky, která povede členy CS k posílení odbornézpůsobilosti ve smyslu využívání odborných znalostí a dovedností alespoň v jednom cizím jazyce.

Obory vyučované na LDF mají v okolních zemích, zvláště Německu, Rakousku, Itálii a Skandinávi,i zejména díky jejich stupni zalesnění, dlouhou tradici a zároveň jsou velmi pokrokové. Zapojení lektorů z ČR bude probíhat skrze partnery projektu tj. AČN, SDP, ADMD a ČTPLH, kteří budou vysílat významné odborníky k lektorské činnosti.

Odborníci z praxe budou též přizváni k lektorování připravovaných elektronických studijních pomůcek a dálebudou jejich spolutvůrci v tom smyslu, že některé nejnovější technologie, které mají instalovány ve svých firmách budou zdokumentovány pomocí edukačních videozáznamů a začlení se tak jako praktické příklady do výuky.

Cílová skupina se bude v rámci předmětů jejich standardního vzdělávacího kurikula účastnit plánovanýchpřednášek a dalších aktivit, v rámci aktivity bude rovněž zaveden nový přístup - studentský projekt, kde budou implementovány zásady projektové výuky. CS se bude podílet na řešení reálných témat zadávaných odborníky zpraxe.

Zahájení aktivity je plánováno na 4. měsíc řešení projektu. Náklady zahrnují především per diemzahraničních přednášejících, dále dohody o provedení práce pro tuzemské přednášející, případně spoluautorstvíučebních textů o autorské honoráře.