Úvodní stránka / Klíčové aktivity / Klíčova aktivita 04

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Klíčova aktivita 04

Praxe v ČR a stáže v zahraničí pro cílové skupiny

Cílem klíčové aktivity je zkvalitnění systému praxí v aplikační sféře, které napomohou k úspěšnému začlenění absolventů na trhu práce a posílí jejich znalosti, kompetence a návyky, které jsou vyhledávány budoucími zaměstnavateli.

Členové cílové skupiny si budou moci v praxi ověřit použití svých teoretických znalostí a uvědomit si i důležitost některých, jimi třeba podceňovaných disciplin. V části praxí v ČR mají klíčovou úlohu partneři projektu. Záměrně byli jako partneři voleny profesní svazy a sdružení, neboť oni mají nejlepší přehled o možnostech umístění studentů na praktickou výuku u konkrétních firem. Organizace bude probíhat tak, že na konci semestru budou studentům poskytnuty nabídky absolvování praxe a oni si budou moci vybrat podle svého budoucího profesního zájmu, místa bydliště apod. Po absolvování praxe sepíšou studenti zprávu s předepsaným členěním, která bude ohodnocena i kredity.

V systému zahraničních stáží navrhujeme studijní pobyty vybraných skupin nejlepších studentů u významných firem a na vybraných zahraničních pracovištích, s nimiž je univerzita a partneři ve styku.

Na KA se budou nejvýznamnější měrou podílet partneři projektu. KA je cílena do období mimo semestrální výuku, tak aby byly vytvořeny maximálně vhodné podmínky pro CS a délka praxí nebyla omezována rozvrhem výuky. Počítá se nejméně se čtrnáctidenními pobyty, aby CS důkladně pronikla do problematiky reálných výrobních a obchodních podmínek.

Tato aktivita je pro budoucí uplatnění v praxi neobyčejně důležitá, neboť umožní studentům již v průběhu studia poznat, jaké požadavky na ně budou u budoucích zaměstnavatelů kladeny a jaké dovednosti a znalosti budou vyžadovány. Náklady zahrnují administrativní zajištění praxí a stáží a přímou podporu členů cílové skupiny