Úvodní stránka / Klíčové aktivity / Klíčova aktivita 05

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Klíčova aktivita 05

Základy virtuální továrny s reálným výstupem

Počítačem podporované činnosti (CAx, Computer aided x) v reálné výrobě a obchodu postupují zejména v posledním období značnými kroky kupředu a předměty, které se na LDF touto problematikou zabývají, vyžadují hlubokou inovaci.

V této aktivitě projekt počítá s dovybavením hardwaru stávajících počítačových učeben a hlavně s nákupem balíků softwaru např. pro optimalizaci nářezových plánů, řízení a simulaci řízení olepovacích uzlů, řízení a simulaci řízení vrtacích uzlů, řízení a simulaci řízení uzlu předmontáže a montáže, řízení a simulaci řízení výroby obalů a balení v nábytkářských a dřevařských provozech.

V režimu simulace bude moci student svůj navržený výrobek provázet od zakázky přes materiálový vstup, jeho zpracování, obrábění až po hotový zabalený výrobek určený k expedici zákazníkovi, včetně oběhu dokumentů, prezentace zákazníkovi při objednávce, toku dat od prodejce k výrobě a zpět. Jde o implementaci prvků průmyslového inženýrství do odpovídajících předmětů v akreditovaných oborech.

Dále je počítáno s inovacemi softwaru typu CAD pro kreslení a vizualizace objektů v 3D. Komplex těchto programů vytvoří základ virtuální továrny na zpracování dřeva a výrobu nábytku. Simulace procesů je důležitá nadstavba uvedených programů, které jsou primárně určeny k reálným výstupům, hlavně pro vytváření řídících programů počítačem řízených strojů a technické přípravy výroby.

Na začátek procesu je zařazen harvestorový simulátor simulující podmínky těžby. Studenti požadují v současných evaluacích předmětů mít možnost navržený produkt, součást reálně vyrobit. Projekt zde počítá s pronájmem pětiosého počítačem řízeného (CNC) obráběcího centra poslední generace, na němž budou mít studenti výsledky svých projektů vyrobit z reálného materiálu na reálném stroji v reálném čase.

Didaktický účinek takového řešení, kdy vlastní myšlenky jsou transformovány do hmoty, je velmi vysoký. Náklady na KA zahrnují výše uvedený software, pronájem, osobní náklady.