Úvodní stránka / Odborná praxe v oboru Dřevo – Stavby – Nábytek

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Studenti - odborná praxe v oboru Dřevo - Stavby - Nábytek

Projekt ukončen v roce 2015.


Informace nejsou aktuální!!!
Aby student splnil odbornou praxi a prokázané výdaje mu byly uhrazeny, musí splnit následující:

 1. Smlouva o zajištění odborné praxe studentů -- podpis organizace zajistí student, popř. partner projektu. Vyplněná smlouva ve 4 vyhotoveních s podpisem organizace a studenta bude předaná před zahájením praxe Ing. Lence Trandové pro zajištění podpisů za univerzitu. Pokud si student organizaci zajistí sám, musí se dohodnout s Ing. Lenkou Trandovou, který partner projektu bude praxi za projekt garantovat a který bude v této smlouvě uvedený.
 2. Před započetím praxe student obdrží formulář Vstupní školení BOZP studenta (4x), Záznam o úrazu studenta (3x), Hodnocení odborné praxe -- organizace (3x), Hodnocení odborné praxe -- student (3x).
 3. Před započetím praxe se student domluví s Ing. Alenou Moučkovou na podmínkách financování jeho konkrétní povinné praxe a co musí doložit, aby mu byly výdaje po ukončení praxe proplaceny.
 4. Po ukončení praxe nejpozději do 5 pracovních dní předloží Ing. Aleně Moučkové podepsané a vyplněné podklady pro uznání praxe a doklady pro proplacení výdajů :

  - Vstupní školení BOZP studenta - 2x

  - Hodnocení odborné praxe -- zamestnavatel - 2x

  - Hodnocení odborné praxe -- student - 2x

  Zbylé dokumenty rozdělí student dle rozdělovníku zaměstnavateli, univerzitě a sobě.

  Dále student doloží:

  • Cestovní doklady za jízdní výdaje z místa bydliště do místa praxe, tj. prokazatelně nejlevnější jízdenku za prostředek hromadné dopravy ve 2. třídě.
  • Účtenku za ubytování, které bylo předem vybráno jako nejlevnější nebo nejvhodnější. Za ubytování bude proplacena maximální částka 200 Kč / den, a to dle dohodnutého počtu dní.
  • Daňové doklady (účtenky) za stravu nebo potraviny, a to z obchodu, restaurace nebo jídelny, na kterých bude rozepsáno, co student platil a bude na nich razítko, datum a podpis prodejce. Za stravu bude proplacena maximální částka 150 Kč / den. Nelze proplatit jiné věci než potraviny v množství, které je možné spotřebovat během praxe. Stravné a potraviny se hradí pouze za pracovní dny, doklady se sobotním a nedělním datem nebudou proplaceny.
   
  Doklady za jízdné, ubytování a stravné budou proplaceny pouze ty, na kterých se student dohodne s Ing. Moučkovou.

Hlavní koordinátor projektu: Ing. Karel Krontorád, CSc.

Finanční manažer: Ing. Antonín Kalfas

e-mail: antonin.kalfas@mendelu.cz

 

NázevKomentářDatum dokumentuModifikacePříloha
Smlouva o zajištění odborné praxe studentůVyplněná smlouva ve 4 vyhotoveních s podpisem organizace a studenta bude před zahájením praxe předaná Ing. Antonínu Kalfasovi pro zajištění podpisů za školu.01. 07. 201230. 06. 2014 10:48:05  
Vstupní školení BOZP studentaPočet vyhotovení: 4. Rozdělovník: 1 student, 1 univerzita, 1 organizace, 1 koordinátor projektu.01. 07. 201202. 07. 2012 15:44:20  
Záznam o úrazu studentaPočet vyhotovení v případě úrazu: 3. Rozdělovník: 1 student, 1 univerzita, 1 organizace. 01. 07. 201202. 07. 2012 15:44:30  
Hodnocení odborné praxe - organizacePočet vyhotovení: 3. Rozdělovník: 1 organizace, 1 studijní oddělení LDF, 1 hlavní koordinátor projektu.01. 07. 201219. 07. 2012 15:24:14  
Hodnocení odborné praxe - studentPočet vyhotovení: 3. Rozdělovník: 1 organizace, 1 studijní oddělení LDF, 1 hlavní koordinátor projektu.01. 07. 201202. 07. 2012 15:58:06