Úvodní stránka / O projektu

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

O projektu

Inovace technických a dřevařských oborů, implementace nejnovějších poznatků současné praxe a zvýšení internacionalizace výuky umožní zkvalitnění procesu, zlepšení dosahovaných výsledků a zvýšení konkurenceschopnosti vzdělávání.

Přístup k domácí obnovitelné surovině doznal posledních desetiletích velkého technického pokroku ve snaze uplatnit dřevo ve výrobcích s vyšší přidanou hodnotou. Místo tradičních řemeslných postupů je průmyslová výroba srovnatelná se strojírenskými obory.

Inovace vysokoškolských studijních programů je nezbytná. Prostředí výuky se tím přiblíží evropským standardům a nesoulad mezi potřebami praxe a vědomostmi absolventů se sníží. To povede k vyšší úrovni vzdělávacího procesu, lepšímu propojení s aplikační sférou, vyšší úrovni budoucích absolventů a zatraktivnění studia technicky a dřevařsky zaměřených disciplín.

Projekt zrcadlí jedinečný rozsah výuky na LDF, tedy od produkce dřevní hmoty až po konečný výrobek spotřebního průmyslu, nábytek.